ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin dekabr ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.19 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin oktyabr ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

3.27 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin sentyabr ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

3.27 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin avqust ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

2.06 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin iyul ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.93 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin iyun ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.98 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin may ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.92 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin aprel ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.92 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin mart ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.94 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2023-cü ilin yanvar ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.91 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin dekabr ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.91 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin noyabr ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.9 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin oktyabr ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

2.38 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin sentyabr ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

2.39 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin iyul ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

2.29 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin iyun ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.32 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin may ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.3 Mb

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 2022-ci ilin aprel ayında açıqladığı Ərzaq Qiymətlərinin İndeksi

1.19 Mb