ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
Keyfiyyət infrastrukturu

Keyfiyyət infrastrukturu milli bazarda dövriyyədə olan malların təhlükəsilik qaydaları və digər ictimai maraqlara dair uyğunluğu təmin edən olkənin institutları, sistemləri, norma və öhdəliklərini özündə birləşdirən məcmudur.

Bu infrastruktur bütün maraqlı tərəflər üçün cəmiyyətin sağlamlığı və təhlükəziliyini, istehlakçıların qanuni hüquqlarını sığortalamaq və müdafiə etmək məqsədi ilə ümumi qaydaları müəyyən edir. Geniş mənada keyfiyyət infrastrukturunun sistemi çoxsaylı biri-birinə bağlı fəaliyyət sahələrinindən ibarətdir, bura texniki normaların inkişafı, standartlaşdırma, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya, qanuni və elmi metrologiya və sair. Azərbaycanda keyfiyyət infrastrukturunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan “Azərbaycan Standarlaşdırma İnstitutu”, “Azərbaycan Metrologiya İnstitutu”“Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxslər təşkil edir.