ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
Hansı hallarda beh geri qaytarılmalıdır?

Behin məbləğindən asılı olmayaraq beh haqqında razılaşma yazılı formada bağlanmalıdır. Bu müqavilədə öhdəliklərin icra olunması üçün müddət qeyd olunmalıdır. Əgər göstərilən müddətdə tərəflərdən biri öhdəliyi yerinə yetirməsə digər tərəfin hüququ vardır ki, ona dəymiş bütün zərəri tələb etsin.