ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” (AZSTAND) publik hüquqi şəxsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2017-ci il tarixli 1234 nömrəli Fərmanına  əsasən milli standartlaşdırma qurumu kimi təsis edilmiş və standartların hazırlanması, tətbiqi, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçilik İnstituta həvalə edilmişdir.

İnstitutun əsas fəaliyyət istiqamətləri:

  • Milli standartların hazırlanması, qəbulu və ləğv edilməsi
  • Dövlət Standartlar Fondunun idarə edilməsi
  • Texniki tənzimləmə və standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin reyestrinin aparılması
  • Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitələrin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
  • Uyğunluğun qiymətləndirilməsi istiqamətində (sertifikatlaşdırma və laborator sınaqları) fəaliyyət göstərilməsi

Azərbaycan Respublikasının standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatlarında təmsil edilməsi:

  • 2017-ci ildən Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatında (ISO) tamhüquqlu üzv
  • Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (İEC) Müxbir ölkələr proqramında iştirakçı (Affiliate Country Program)
  • Avropa Standartlaşdırma Təşkilatında (CEN) Tərəfdaş standartlaşdırma orqanı (CSB) statusunda   təmsil olunması.
  • Standartlaşdırma üzrə xarici ölkələrin təşkilatları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması

2017-ci ildən İnstitut ISO-nun tamhüquqlu üzvü olmaqla yanaşı Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyanın (İEC) Müxbir ölkələr proqramında (Affiliate Country Program) iştirak edir, Avropa Standartlaşdırma Təşkilatında (CEN) Tərəfdaş standartlaşdırma orqanı (CSB) statusunda   təmsil olunur.