ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
Malların kreditlə satışının xüsusiyyətləri nələrdir?

Alqı-satqı zamanı müqavilə bağlanarkən, müqavilədə əşyanın dəyərinin ya həmin əşya alındığı zaman, ya da müəyyən müddət sonra ödənilməsi nəzərdə tutula bilər. Əşyanın alındığı vaxtdan müəyyən müddət sonra ödənilməsi əşyaların nisyə satışı hesab olunur. Əşyanın nisyə satılması haqqında müqavilə həmin əşyanın dəyərinin hissə-hissə ödənilməsi şərti ilə də bağlana bilər ki, belə müqavilə kredit müqaviləsi adlanır. Son zamanlar kredit müqavilələrindən daha çox istifadə olunur. Təcrübə göstərir ki, bu istiqamətdə problemlər yaşanır, bu problemlərin əsasını da ödənişlərin gecikdirilməsi təşkil edir.

Ödənişin gecikdirilməsi hansı nəticələrə səbəb olur?

Malı təhvil almış istehlakçı müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə ödənişi həyata keçirmədikdə, satıcı malın qiymətinin ödənilməsini və ya həmin malın qaytarılmasını tələb edə bilər.

Alıcı verilmiş əşyanın ödənişini müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə ödəmədikdə, qanunvericilikdə və ya alqı-satqı müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa gecikdirilmiş məbləğə görə uyğun faizlər ödəməlidir. Bu bir qayda olaraq, müqaviləyə görə malın dəyərinin ödənilməli olduğu gündən ödənildiyi günədək hesablanır. Bununla belə kredit müqavilələrində, alıcının satıcı tərəfindən əşyanın verildiyi gündən başlayaraq əşyanın qiymətinə uyğun məbləğdən faizlər ödəmək vəzifəsi də nəzərdə tutula bilər. Faizlə bağlı məsələlər kredit müqaviləsində qeyd olunur.

İstehlakçılara tövsiyə olunur ki, kredit müqaviləsi bağlayarkən faizlə bağlı müddəalara diqqətlə nəzər salsınlar və bu müddəalar onları qane etmədikdə həmin şərtlərlə müqavilə bağlamaqdan çəkinsinlər!