ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
Məişət texnikası alarkən istehlakçılar nəyi bilməlidir?
Məişət radioelektron cihazları, rabitə vasitələri, hesablama və çoxaltma texnikası, foto və kino aparatları, saatlar, musiqi alətləri, məişət-elektrik cihazları, maşın və alətlər, məişət qaz avadanlığı və qurğuları, digər məişət təyinatlı mürəkkəb texniki mallar ticarət zalına və ya istehlakçıya buraxılma yerinə verilənədək satışqabağı yoxlanılmalıdır. Satış üçün təqdim olunan malların nümunələri ticarət zalında yerləşdirilərkən onların üzərində aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:
  • malın adı
  • markası
  • modeli
  • artikulu
  • qiyməti olan yarlığı
  • malların texniki xüsusiyyətlərini əks etdirən qısa annotasiyası 

Satıcı istehlakçının tələbi və iştirakı ilə məişət təyinatlı mürəkkəb texniki malların quruluşunu, iş prinsipini, standartlara uyğunluğunu əyani nümayiş etdirməyə, malın keyfiyyəti, komplektliyi haqqında zəruri məlumat verməyə, mala aid sənədləri təqdim etməyə borcludur! İstehsalçı tərəfindən hazırlanmış ehtiyat hissələri və sənədlər istehlakçıya təqdim edilməlidir. Eyni zamanda, satıcı istehlakçının müstəqil olaraq yığmasına və quraşdırmasına yol verilməyən texniki mürəkkəb malı onun evində yığmağa və (və ya) quraşdırmağa borcludur. Əgər malın yığılması və quraşdırılması xərcləri malın dəyərinə daxil edilibsə, bu halda qeyd olunan işlər satıcı, yaxud müvafiq təşkilat tərəfindən pulsuz yerinə yetirilməlidir.