ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
Vitrindəki qiymətlə kassadakı qiymət fərqli olduqda, istehlakçı nə etməlidir?