ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
2 saylı regional bölməsi
Rəhbər şəxsin A.A.S:

Fərahim Əhməd oğlu Quliyev

ÜNVAN:

Sumqayıt şəhəri,
H.Əliyev pr., 5-ci məhəllə,
Mərkəzi Poçtun yaxınlığı

TELEFON:

(+99418) 655-87-46

E_MAIL:

office@competition.gov.az

VEB-SAYT:

https://www.competition.gov.az

INDEKS:

AZ 5000

İNZİBATİ ƏRAZİLƏR:

Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonları