ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
7 saylı regional bölməsi
Rəhbər şəxsin A.A.S:

Məqsəd Zəkara oğlu Babayev

ÜNVAN:

Füzuli rayonu, Horadiz şəhəri,
H.Əliyev pr., Muğam Mərkəzi

TELEFON:

(+99426) 315-56-58

E_MAIL:

office@competition.gov.az

VEB-SAYT:

https://www.competition.gov.az

INDEKS:

AZ 1900

İNZİBATİ ƏRAZİLƏR:

Füzuli, Ağdam və Tərtər rayonları