ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
İstehlak bazarına nəzarət

Dövlət Xidmətinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarətdir. Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti 1995-ci ildə qəbul edilmiş  “İstehlakçılarin hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təsbit edilmiş istehlakçı hüquqlarnın təmin edilməsi və onların dövlət tərəfindən müdafiəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı həmin qanun, habelə digər sahəvi qanunlar və öz əsasnaməsi ilə  ona həvalə edilmiş vəzifələr və hüquqlar əsasında:

 • istehlak bazarında istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyə əməl olunmasına, ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət normalarına və qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edir;
 • yararlılıq müddəti ötmüş, satışı qadağan olunmuş, saxtalaşdırılmış, mənşəyi məlum olmayan, istifadəyə yararsız, standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən, qanunvericiliyə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmalı olan, lakin sertifikatlaşdırılmamış, insanların həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ya ətraf mühit üçün təhlükəli malların (işlərin, xidmətlərin), əmtəə partiyalarının satışının (icrasının) dayandırılması, dövriyyədən (satışdan) çıxarılması və pozuntuya yol vermiş şəxslərin qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər görür;
 • istehlakçıların çəkidə (ölçüdə), qiymətdə, hesablaşmalarda aldadılması, mallar barədə istehlakçılara tam və düzgün məlumat verilməməsi, satış şərtlərinin pozulması barədə alıcıların müraciətlərinə baxır və qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görür;
 • qida məhsulları,həmçinin baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklər istisna olmaqla,malların saxlanılması və ya satışı zamanı mal qonşuluğuna,tempratur rejiminə əməl olunmasına nəzarət edir:
 • qiymət intizamına, o cümlədən qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim olunması zamanı qiymət intizamına riayət edilməsinə və qiymətlərin düzgün tətbiqinə nəzarət edir.

Bu sahədə Dövlət Xidmətinin qarşısında duran əsas vəzifə istehlakçıların keyfiyyətli və təhlükəsiz mallar (işlər və xidmətlərlə) təmin olunmasına, mal satılarkən, iş görülərkən, xidmət göstərilərkən onların hüquqlarının pozulmasının qarşısının alınmasına, pozulmuş hüquqların bərpa edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.

Bununla əlaqədar olaraq Dövlət Xidməti istehlak bazarında monitorinqlər və yoxlamalar aparır. Monitorinqlərdən, yoxlamalardan, həmçinin, bazar subyektlərindən əldə olunan məlumatlar əsasında araşdırmalar və tədqiqatlar həyata keçirir, aşkar olunmuş qanun pozuntularının aradan qaldırılması, qanun pozuntusuna yol vermiş hüquqi və fiziki şəxslər barəsində məsuliyyət tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı qanunamüvafiq tədbirlər görür. 

Dövlət Xidməti eyni zamanda istehlakçılardan daxil olan müracıətlərə baxır, sahibkarlar tərəfindən istehlakçı huquqlarının pozulmasına yol verilməsi hallarını araşdırır və belə halların aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görür.

Dövlət Xidməti istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət sahəsində fəaliyyəti zamanı əsasən aşağıdakı qanunvericilik aktlarına və normativ sənədlərə əsaslanır:

 • “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 19 sentyabr 1995-ci il tarixli 1113 nömrəli Qanunu 
 • “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 dekabr 2006-cı il tarixli 208-IIIQ nömrəli Qanunu
 • “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında”  Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2013-cü il tarixli 714-IVQ nömrəli Qanunu
 • "Texniki tənzimləmə haqqında" Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2019-cu il tarixli 1669-VQ nömrəli Qanunu
 • "Tənzimlənən qiymətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının 30 may 2003-cü il tarixli 462-IIQ nömrəli Qanunu
 • "Standartlaşdırma haqqında" Azərbaycan Respublikasının 17 may 2019-cu il tarixli 1587-VQ nömrəli Qanunu
 • “Məhsulun tədqiqi (sınağı) barədə qərarın nümunəvi formasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 yanvar 2014-cü il tarixli 27 nömrəli Qərarı
 • “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli Qərarı
 • “Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 iyun 2015-ci il tarixli 209 nömrəli Qərarı 
 • “Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən malların (məhsulların) götürülməsi, daşınması, saxlanması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 dekabr 2017-ci il tarixli 542 nömrəli Qərarı
 • “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 15 fevral 2016-cı il tarixli 795 nömrəli Fərmanı
 • "Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 may 2017-ci il tarixli 1361 nömrəli Fərmanı 
 • "Tikinti materiallarının və məmulatının standartlara uyğunluğunun yoxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 fevral 2015-ci il tarixli 27 nömrəli Qərarı
 • “Azərbaycan Respublikası ərazisində pərakəndə ticarət obyektlərində dəyişdirilməli olmayan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 may 1998-ci il tarixli 114 nömrəli Qərarı
 • "Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin,xidmətlərin) Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2005-ci il tarixli 178 nömrəli Qərarı 
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
 • Azərbaycan Respublikasinin Inzibati Xətalar Məcəlləsi