ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ
Dövlət satınalmalarına nəzarət

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2016-cı il tarixli 741 nömrəli Fərmanı ilə ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin vəzifə və funksiyalarını icra edən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 may 2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməsi üzrə fəaliyyət istiqamətlərindən biri “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu ilə tənzimlənən dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması sahəsində dövlət siyasətinin aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata keçirilməsində iştirak etmək, bu sahədə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etməkdir.

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu Azərbaycan Respublikasında dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri), nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət vəsaitləri, dövlətin aldığı və dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlər və qrantlar hesabına satınalmalarının iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir, satınalmalar zamanı dövlət vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, müsabiqə və aşkarlıq əsasında bütün malgöndərənlərə (podratçılara) bərabər rəqabət mühiti yaradılması prinsipləri və qaydalarını müəyyən edir.

 

 “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu tarixçəsi

 

 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 1996-cı il tarixli 524 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Büdcə təşkilatları tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması haqqında Əsasnamə"
 • 11 fevral 1997-ci il tarixli 247-IQ nömrəli “Tender haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 aprel 1997-ci il tarixli 570 nömrəli fərman ilə qüvvəyə minmişdir
 • 27 dekabr 2001-ci il tarixli 245-IIQ nömrəli “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 29 yanvar 2002-ci il tarixli 668 nömrəli fərmanı (dəyişilib 28.05.20) ilə qüvvəyə minərək "Tender haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununu  qüvvədən salmışdır. Mövcud Qanuna müxtəlif tarixlərdə 12 dəfə dəyişiklik edilmişdir (22.11.02, 21.10.05, 20.10.06, 12.02.10, 05.03.10, 19.01.16, 04.03.16, 07.04.17, 28.12.18, 09.07.19, 12.07.19 və 01.05.20)

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu ilə əlaqəli sənədlər

 • Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında qaydaların təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 07 iyun 1994-cü il tarixli 228 nömrəli Qərarı (dəyişilib 16.07.10)
 • Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2002-ci il tarixli 124 nömrəli qərarı (dəyişilib 04.04.19)
 • “Güzəştlərin tətbiqi Qaydası”nın  və bölünən hissələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 28 oktyabr 2002-ci il tarixli 165 nömrəli Qərarı (dəyişilib 04.04.19)
 • “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə müqavilənin nümunəsi”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 28 fevral 2003-cü il tarixli 34 nömrəli Qərarı (dəyişilib 04.04.19)
 • Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi 25 iyun 2003-cü il tarixli 12 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmiş Təlimat
 • Malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmalarının açıq tender və kotirovkalar sorğusu üsulları ilə aparılması üçün minimum məbləğlərin və satınalınan xidmətlər barədə bildirişin beynəlxalq miqyasda geniş yayılan mətbuat orqanında və internetdə dərc edilməsi üçün məbləğin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 20 may 2012-ci il tarixli 12 nömrəli Qərarı
 • Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli 440 nömrəli Qərarı (dəyişilib 08.06.20)
 • “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halların müqaviləyə təsirinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 18 fevral 2019-cu il tarixli 107 nömrəli qərarı
 • “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 18 mart 2019-cu il tarixli 106 nömrəli Qərarı
 • “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halların satınalma müqaviləsinə təsirinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 mart 2019-cu il tarixli 107 nömrəli Qərarı
 • “Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 19 mart 2019-cu il tarixli 118 nömrəli Qərarı
 •  “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2019-cu il tarixli 647 nömrəli Fərmanı (dəyişilib 25.02.20)